Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Norrlands-nation»
··· Danskalendern ···


Norrlands nation

Norrlands nation är en nation i Uppsala.

Vissa årgångar och terminer är det mer av dans, andra mindre. En gång i tiden var det Swing'n jazz palace varje fredag, detta verkar tyvärr vara ett tag sedan.

Adressen är Västra Ågatan 14, strax söder korsningen med Drottningsgatan.

Nationshuset består av två delar, dels den gamla mot gatan där den stora festsalen och en bar finns på övervåningen, Orvars krog på bottenvåningen. Dels den nya i gårdshuset där en stor lite moderna sal finns plus diverse småutrymmen, bibliotek, teater i källaren med mera.

[Skrivet före 1997-02-11, ändrat 1999-11-09, ändrat 2015-02-25, senast ändrat 2015-03-02 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Norrlands-nation» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2024.06.26 00.01:02