[Tillbaka till Danskalendern!]

Brasklapp för Danskalenderna

Alla uppgifter som ges på Danskalendern måste ses som preliminära och kan innehålla felaktigheter.

Om det sker någon ändring, så är det är inte alltid som dessa ändringar hinner redigeras in på Danskalendern, varken i kalenderdelen eller bland bakgrunduppgifterna om ställen, orkestrar etc. Tyvärr är det inte ens alltid som de förändringar som alltid kan ske i verkligheten kommer till Danskalenderns kännedom. Ibland kan det finnas lagar och förordningar, särskilt vad gäller parkering, som inte stämmer överens med de uppgifter som listas på Danskalendern. I sådana fall är det lagarna och förordningarna som gäller, inte uppgifterna på Danskalendern. Var vaksam när du är ute i verkligheten.

Lägg märke till att de flesta uppgifterna på kalendersidorna är datummärkta. Om en uppgifts datum är gammal så är risken större att verkligheten har ändrat sig än om datumet visar att uppgiften är nyredigerad. Tyvärr kan en nyredigerad uppgift säga något felaktigt som ingen ännu har hunnit korrigera.

Använd uppgifterna med sunt förnuft. Om du som läsare hittar något som verkar vara felaktigt så tveka inte att kontakta kalenderredaktören! Enklast med e-post till dansinfo@kz.kz.

[Skrivet 2004-10-06, senast ändrat 2009-07-22 /KZ]

Eventuellt använder Danskalendern Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (»Google»). Google Analytics använder »cookies», det vill säga textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder kalendern.
Cookies fungerar ungefär som om du skulle tillåta en butik att sätta klisteretiketter på dig när du är i butiken. Alla andra kan därmed se att du har varit i butiken. En del cookies släcks när du lämnar butiken, andra sitter kvar länge. En del syns bara för vissa butiker, andra för alla. En del etiketter är fullklottrade med information som alla kan förstå, andra är mer kortfattade och kryptiska.
Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av kalendern (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar utanför Sverige och EU, närmare bestämt i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

[Tillbaka till Danskalendern!]