Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Ubss»
··· Danskalendern ···


UBSS

UBSS står för Uppsala bugg and swing society och är en förening som håller danskurser med mera.

Bugg

Den största delen av verksamheten hålls i det egna huset i Granebergparken. Tyngdvikten hos kurserna ligger hos bugg.

Lindy hop

UBSS brukade ha en lindy hop-sektion fram till cirka år 2002. Sedan dess hittar man lindy hop i Uppsala främst hos Swingkatten.

Andra danser, Senriosektion

Varken modern eller latinamrikansk dans är något som skrivs med stora bokstäver, ingen undervisning sker i dessa danser, trots att UBSS brukar ha med ord om dessa danser i sina foldrar.

Nytt sedan 2008 är att före detta Dansens vänner, som anordnade eftermiddagsdanser i Fyrispark till främst svensk dansbandsmusik, har flyttat in som seniorsektion i UBSS.

Anmälan etc

Medlemsskap för 2001 kostade 100 SEK och kurserna 300 SEK. Första kursen under ett år kostade alltså 400 SEK, nästa kurs samma år 300 SEK och så vidare. Antagligen gäller samma princip men med justerade prisnivåer.

Anmälningar kan och göras på telefon 018-320 090

UBSS är medlem i Svenska danssportförbundet.

[Skrivet före 1997-12-11, senast ändrat 2008-03-17 /Klaus Zeuge]


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Ubss» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2023.06.01 00.01:03