Diskussionslistan

För vem?

Diskussionslistan för dans i Stockholm och Uppsala med omnejd är en e-postlista eller sändlista (ordförklaring) för personer som är intresserade av dans, främst sådana som sitter i Stockholm och Uppsala med omnejd. Eftersom jag, Klaus Zeuge, som underhåller listan och tillhörande kalendersida numera bor i Stockholm så flyttar sig nog tyngden söderut från Uppsala.

Om du tycker att du har nytta av danskalendern och att beskrivningarna av band, ställen med mera hjälper dig, så kommer du antagligen att finna att listan är bra den med.

Hur?

För att prenumerera skickar man ett brev till e-postadressen <majordomo@update.uu.se> och skriver i brödtexten endast kommandot subscribe dans (ordförklaring). Observera att ärenderaden ("subject") ignoreras. Det ser antagligen ut något liknande det här i ditt brevprogram.

To: majordomo@update.uu.se
Subject:
 subscribe dans

Brevet kommer att hanteras av en automatisk listhanterare, dvs ett program. Några andra bra kommandon att använda är help (ordförklaring) för att få hjälp om listhanterarens kommandon,

To: majordomo@update.uu.se
Subject:
 help

unsubscribe dans (ordförklaring) för att avsluta sin prenumeration

To: majordomo@update.uu.se
Subject:
 unsubscribe dans

och who dans (ordförklaring) för att få en lista över vilka andra som prenumererar

To: majordomo@update.uu.se
Subject:
 who dans

Normalt får man inom några minuter tillbaka ett bekräftande brev som t.ex. säger att man har börjat prenumerera på listan.

OBS! Kommandot skall vara nere i vanliga brödtexten, i brevkroppen.

Att ändra sin adress

Om man vill ändra adressen som ens prenumeration går till, så

  1. avslutar (exempel) man sin gamla prenumeration och
  2. påbörjar (exempel) en ny prenumeration.

Det är viktigt att avslutningskommandot kommer från gamla adressen och prenumerationskommandot från nya adressen.

Lite policy

En av mina förhoppningar med diskussionslistan är att den ska hjälpa till att få medlemmarna att känna varandra ute på dansgolven, därför måste alla som är med på listan ange sitt namn. Från och med 2001-10-11 måste man även skriva en presentation av sig. De flesta "gamla" presenterat sig, många med bild och webbsida. Allt detta finns på en lösenordsskyddad webbsida som medlemmarna har tillgång till.

En annan käpphäst som jag har är att det är obehagligt att få en massa oönskad post, härav följer att jag inte adderar "någon vän" åt någon. Om du alltså vill att din vän ska vara med på listan så be vännen att själv följa instruktionerna på den här sidan.

Hantering vid tekniska problem

Ibland uppstår tekniska problem med brevlådor. Folk flyttar och låter gamla brevlådor förfalla, brevlådor blir fulla under folks semestrar, något ändras med namnuppslagning och det slutar fungera.

Jag hanterar detta genom att avsluta prenumerationen för en sådan låda. Tyvärr betyder ju leveransproblemen att jag inte heller kan komma i kontakt med den ene eller andra personen som har en krånglande brevlåda.

Det här betyder att om du inte har fått brev på danslistan på ett tag, så kan jag har avslutat din prenumeration på grund av tekniska problem. Det betyder inte att jag tycker illa om dig, det betyder att din brevlåda tyckte illa om världen ett tag. Prova att gå med på nytt!

Vad betyder specialorden?

help
Det engelska ordet som betyder hjälp. Här använt som kommando för att få ett brev med en beskrivning av de kommandon man ge till listhanterarprogrammet.
sändlista
På engelska mailing list, består av en e-postadress som man kan skicka brev till varefter detta brev skickas ut till alla som prenumererar på listan ifråga.
subscribe
Det engelska ordet som betyder börja prenumerera. Här använt för att själv bli medlem på listan.
unsubscribe
Det engelska ordet som betyder sluta prenumerera. Här använt för att själv utträda från listan.
who
Det engelska ordet som betyder vilka. Här använt som kommando för att få reda på vilka personer som är medlemmar på listan.

Valid HTML
        4.0! Sidan skriven av Klaus Zeuge, senast ändrad 2002-06-25.