Jag tycker om att dansa och jag tycker om att programmera, så vad faller sig mer naturligt än att kombinera de två intressena?

Jag underhåller en kalendersida med danshändelser, främst med information om danstillfällen och danskurser. Sidan automatgenereras varje natt, själva informationen ligger i en textfil som innehåller händelser för de närmaste dagarna, veckorna, månaderna ...

Föutom detta samlar jag på diverse olikt skräp som har med dans att göra. Däribland kan hittas